Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phân định


[phân định]
Delimit, fix, ascertain
Phân định ranh giới
To fix the boundariesDelimit, fix
Phân định ranh giới To fix the boundaries


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.