Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phúc ấm


[phúc ấm]
Blessing handed down by ancestors
beatitude inherited from one's forefathersBlessing handed down by ancestors


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.