Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phạt vi cảnh


[phạt vi cảnh]
to impose a fine on somebody; to fineFine (somebody) for a common nuisance


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.