Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
physician
physician
[fi'zi∫n]
danh từ
bác sĩ (nhất là người chuyên điều trị không phải dùng phẫu thuật)


/fi'ziʃn/

danh từ
thầy thuốc
(nghĩa bóng) người chữa

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "physician"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.