Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pine-cone
pine-cone
['painkoun]
danh từ
quả của cây thông


/'painkoun/

danh từ
nón thông

Related search result for "pine-cone"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.