Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
placability
placability
[,plækə'biliti]
danh từ
tính dễ làm cho nguôi; tính dễ dãi; tính dễ tha thứ


/,plækə'biliti/

danh từ
tính dễ làm cho nguôi; tính dễ dãi; tính dễ tha th

Related search result for "placability"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.