Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
post-war


/'poust'wɔ:/

tính từ
sau chiến tranh

Related search result for "post-war"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.