Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
predestine
predestine
[pri:'destin]
ngoại động từ
quyết định, xác định (cái gì) (như) thể do bởi số mệnh
(tôn giáo) như predestinate


/pri:'destin/

ngoại động từ
định trước, quyết định trước (như thể do số mệnh)
(tôn giáo), (như) predestinate

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.