Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
principally
principally
['prinsəpəli]
phó từ
chính, chủ yếu; phần lớnchủ yếu

/'prinsəpəli/

phó từ
chính, chủ yếu; phần lớn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "principally"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.