Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prize-fight


/prize-fight/

danh từ
trận đấu quyền anh lấy giải bằng tiền

Related search result for "prize-fight"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.