Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pulsator
pulsator
[pʌl'seitə]
danh từ
máy sàng kim cương


/pʌl'seitə/

danh từ
máy sàng kim cương

Related search result for "pulsator"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.