Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
puppetry
puppetry
['pʌpitri]
danh từ
nghệ thuật làm và điều khiển các con rối


/'pʌpitri/

danh từ
trò múa rối
những con rối

Related search result for "puppetry"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.