Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
quincenterany


/'kwindʤen'ti:nəri/ (quincenterany) /,kwinsen'ti:nəri/

tính từ
(thuộc) kỷ niệm năm trăm năm

danh từ
lễ kỷ niệm năm trăm năm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.