Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
quyền bínhnoun
power, influence

[quyền bính]
danh từ
cũng như quyền hành
power, influence
power, authorityGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.