Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
radiotelephony
radiotelephony
[,reidioute'lefəni]
danh từ
điện thoại vô tuyến, điện thoại rađiô


/'reidiouti'lefəni/

danh từ
điện thoại rađiô

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "radiotelephony"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.