Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
reception-room
reception-room
[ri'sep∫nrum]
danh từ
phòng tiếp khách; phòng tiếp tân


/ri'sepʃnrum/

danh từ
phòng tiếp khách

Related search result for "reception-room"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.