Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
remodel
remodel
[ri:'mɔdl]
ngoại động từ
làm lại, sửa đổi, tu sửa
tổ chức lại


/'ri:'mɔdl/

ngoại động từ
làm lại, sửa đổi, tu sửa
tổ chức lại

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "remodel"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.