Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
romish
tính từ
(nghĩa xấu) thuộc La mã
thuộc công giáo La mã
romish church công giáo La mãromish
['roumi∫]
tính từ
(nghĩa xấu) thuộc La mã
thuộc công giáo La mã
romish church
công giáo La mãGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.