Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
saver


/'seivə/

danh từ

cái để tiết kiệm; mẹo để tiết kiệm

    a washing-machine is a saver of time and strength máy giặt giúp ta tiết kiệm được thì giờ và công sức


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "saver"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.