Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
self-control
self-control
[,self kən'troul]
danh từ
sự tự chủ, sự bình tĩnh
lose one's self-control
mất bình tĩnh


/'selfkən'troul/

danh từ
sự tự chủ, sự bình tĩnh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "self-control"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.