Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sensibilization
danh từ
sự gây cảm giácsensibilization
[sensibili'zei∫n]
danh từ
sự gây cảm giácGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.