Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shark-oil
shark-oil
['∫ɑ:k'ɔil]
danh từ
dầu gan cá mập


/'ʃɑ:kɔil/

danh từ
dầu gan cá mập

Related search result for "shark-oil"
  • Words contain "shark-oil" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    cá nhám cá mập

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.