Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shut out


    Chuyên ngành kinh tế
bị để lại
bị loại
không cho vào
không đưa xuống tàu
không được bốc xếp lên tàu
loại ra
thải ra
thải trù
thải trừ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.