Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shut-off
shut-off
['∫ʌt'ɔf]
danh từ
cái ngắt, cái khoá
sự dừng(máy tính) dừng máy, sự đóng máy

/'ʃʌt'ɔf/

danh từ
cái ngắt, cái khoá
sự dừng

Related search result for "shut-off"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.