Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
similitude
similitude
[si'militju:d]
danh từ
sự giống; sự tương tự
sự so sánh; sự ví von
(từ hiếm,nghĩa hiếm) bản sao, bản chép; vật giống, người giống(hình học) phép biến đổi đồng dạng

/si'militju:d/

danh từ
sự giống, trạng thái giống
sự so sánh
(từ hiếm,nghĩa hiếm) bản sao, bản chép; vật giống, người giống

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "similitude"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.