Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sinh tiền


[sinh tiền]
xem sinh thờiDuring one's lifetime
Sinh tiền bố tôi rất thích thơ During his lifetime, my father was very fond of poetry


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.