Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sky-born
sky-born
['skai'bɔ:n]
tính từ
(thơ ca) sinh ra ở cõi tiên, vốn là người thần tiên


/'skai'bɔ:n/

tính từ
(thơ ca) sinh ra ở cõi tiên, vốn là người thần tiên

Related search result for "sky-born"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.