Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sluttishness
sluttishness
['slʌti∫nis]
danh từ
tính nhếch nhác, tính bẩn thỉu; tính dâm đãng (đàn bà)
xem sluttish


/'slʌtiʃnis/

danh từ
tính nhếch nhác, tính bẩn thỉu (đàn bà)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.