Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
smithy
smithy
['smiði]
danh từ
lò rèn; xưởng thợ rèn


/'smiði/

danh từ
lò rèn; phân xưởng rèn (hải quân Anh)

Related search result for "smithy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.