Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
soft spot
soft+spot

[soft spot]
saying && slang
(See have a soft spot for)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.