Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sourpuss
sourpuss
['sauəpʌs]
danh từ
(thông tục) người bẳn tính; người khó tính, người hay gắt gỏng


/'sauəpus/

danh từ
(từ lóng) người bẳn tính; người quạu cọ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sourpuss"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.