Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spray-gun
spray-gun
['sprei'gʌn]
danh từ
ống phun xì (thuốc trừ sâu...)


/'spreigʌn/

danh từ
ống phun, ống bơm (thuốc trừ sâu...)

Related search result for "spray-gun"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.