Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
step-in




danh từ
váy trong
(step-ins) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) giày hở gót



step-in
['step'in]
danh từ
váy trong
(step-ins) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) giày hở gót



Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.