Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
subfebrile
subfebrile
['sʌbri:brail]
danh từ
(y học) sốt nhẹ


/'sʌb'ri:brail/

danh từ
(y học) sốt nhẹ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.