Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
suborn
suborn
[sʌ'bɔ:n]
ngoại động từ
hối lộ, mua chuộc (người làm chứng...)


/sʌ'bɔ:n/

ngoại động từ
hối lộ, mua chuộc (người làm chứng...)

Related search result for "suborn"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.