Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
superfluous
superfluous
[su:'pə:fluəs]
tính từ
thừa, vô dụng, không cần thiếtthừa, dư, vô ích

/sju:'pə:fluəs/

tính từ
thừa, không cần thiết

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "superfluous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.