Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
supernumerary
supernumerary
[,su:pə'nju:mərəri]
tính từ
dư, thừa; vượt quá số bình thường
phụ, thêm (công việc)
danh từ
người phụ, người thêm
kép phụ; vai không đối thoại
(nghĩa bóng) người thừa, người không quan trọng


/,sju:pə'nju:mərəri/

tính từ
dư thừa

danh từ
người phụ động
kép phụ
(nghĩa bóng) người thừa, người không quan trọng

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.