Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tạp chínoun
magazine, digest

[tạp chí]
magazine; review; digest; journal
Tạp chí hàng tuần / hàng tháng
Weekly/monthly magazine
Anh có bao giờ đọc tạp chí phụ nữ hay chưa?
Have you ever read a women's magazine?
Tạp chí thời trang / điện ảnh / khiêu dâm
Fashion/film/porno magazine
Tạp chí kinh tế / tài chính / văn học
Economic/financial/literary reviewGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.