Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tarboosh
tarboosh
[tɑ:'bu:∫]
danh từ
mũ khăn (bằng nỉ, không có vành, giống (như) mũ fez của người Hồi giáo đội ở một số nước)


/tɑ:'bu:ʃ/

danh từ
mũ khăn (của người A-rập)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.