Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tasty

tasty
['teisti]
tính từ
ngon, đầy hương vị
a tasty dish
một món ngon


/'teisti/

tính từ
ngon
(thông tục) nhã, nền

Related search result for "tasty"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.