Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thành ngữnoun
idiom; expression, phrase

[thành ngữ]
idiom
Nhớ được nhiều thành ngữ tiếng Anh
To have a good memory for English idiomsGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.