Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thần sắcnoun
look, complextion, countenance

[thần sắc]
danh từ
look, complextion, countenance
expression, appearanceGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.