Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thể hiệnverb
to express, to give expression to, to show

[thể hiện]
to manifest; to express; to represent; to showGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.