Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
titled




titled
['taitld]
tính từ
có tước vị, có danh hiệu quý tộc


/'taitld/

tính từ
có tước vị, có chức tước

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "titled"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.