Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
toft
toft
[tɔft]
danh từ
trại ấp
đất (dùng làm) trại


/tɔft/

danh từ
trại ấp
đất (dùng làm) trại

Related search result for "toft"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.