Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
totality
totality
[tou'tæləti]
danh từ
toàn bộ
tổng số; số tổng cộng, khối lượng tổng cộng
(thiên văn học) thời kỳ nhật (nguyệt) thực toàn phầntổng

/tou'tæliti/

danh từ
toàn bộ, tổng số
(thiên văn học) thời kỳ nhật (nguyệt) thực toàn phần

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.