Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tráo trởadj
shifty, devious

[tráo trở]
tính từ
shifty, deviousGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.