Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tre


Lĩnh vực: điện tử & viễn thông
bamboo
 • bàn ghế bằng tre: bamboo furniture
 • bê tông cốt tre: bamboo concrete
 • chông tre: bamboo spine
 • cọ tre: bamboo stake
 • cọc tre: bamboo stake
 • cốt tre: bamboo reinforcement
 • ghế tre: bamboo chair
 • giàn giáo bằng tre: bamboo scaffolding
 • giường tre: bamboo bed
 • hàng rào tre: bamboo fence
 • hiệu ứng cây tre: bamboo effect
 • khóm tre: clump (of bamboo trees)
 • khung tre: bamboo framing
 • lũy tre: bamboo fence
 • mắt tre: knot of bamboo
 • móng cọc tre: bamboo pile foundation
 • nan tre: bamboo lath
 • nhà bằng tre: bamboo house
 • thang tre: bamboo ladder
 • tre (cây): bamboo
 • vách ngăn bằng tre: bamboo partition
 • đệm rồng tre
  fascine mattress
  đinh tre
  peg
  mắt tre
  knot
  nan chẻ ra tre
  split lath
  nan tre lati
  lath
  quét bằng chổi tre
  drag brooming
  rồng tre
  brushwood
  tấm tre
  wallboard
  thảm trồng tre bảo vệ bờ
  fascine mattress revenue  Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

  © Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.