Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tummy

tummy
['tʌmi]
danh từ
(thông tục) dạ dày
have a tummy-ache
bị đau dạ dày
one tummy-button
cái rốn


/'tʌmi/

danh từ
(thông tục) dạ dày

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "tummy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.