Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
two-engined
two-engined
['tu:'endʒind]
tính từ
có hai động cơ, có hai máy


/'tu:'endʤind/

tính từ
có hai động cơ

Related search result for "two-engined"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.